Sexta-feira, 14 de Dezembro de 2018
Đầu tư

Từ năm 1996-2000 đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Braxin tăng nhanh, đạt 103 tỷ USD. Thời kỳ từ 1998 đến 2000, mỗi ngày thu hút 70 triệu USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các nước có đầu tư nhiều vào Braxin là Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp.

Năm 2006, tổng các nguồn vốn đầu tư chung vào các ngành kinh tế - xă hội chiếm 20,5 % GDP. Trong đó riêng vốn đầu tư của Chính phủ Liên bang và các tiểu Bang đạt 76,8 tỷ USD (chiếm 3,3 % GDP).Năm 2007, tổng các nguồn vốn đầu tư chung vào các ngành kinh tế - xă hội chiếm 20,5 % GDP, trong đó riêng vốn đầu tư của Chính phủ Liên bang và các tiểu Bang đạt 76,8 tỷ USD (chiếm 3,3 % GDP).

Mức Đầu tư chung cuả xă hội năm 2007 đạt tăng trưởng 13,4% so với cùng kỳ, riêng quư I/2008 đạt tăng trưởng 18,5% cùng kỳ. Tuy vậy dự kiến cả năm 2008 sẽ tăng khoảng 11 – 14%.  Lĩnh vực đầu tư được chú trọng có mức tăng nhanh là máy móc, thiết bị, xây dựng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế. Vừa qua Braxin được Tổ chức S & P xếp loại “ Nước đầu tư an toàn “.Tỷ giá quy đổi thả nổi và chính sách làm tăng giá đồng bản địa Real đă ảnh hưởng đến  xuất khẩu và giảm bớt sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu của Braxin.

Biểu đồ 7 : Xu thế phát triển mức đầu tư trong tổng số GDP từ 1997 đến 2007*


Nguồn : IPEA “O E. SP”, tr. B6, dia 8/7/2006.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI vào Braxin :

Braxin sớm có chính sách cải cách, mở cửa  kinh tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.  Luật Vốn đầu tư nước ngoài tạo khung pháp lư đảm bảo cho nhà đầu tư an tâm đưa vốn, công nghệ, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhà đầu tư được tự do tái xuất ngoại tệ bằng tổng số vốn đầu tư ban đầu đă đưa vào Braxin. Số ngoại tệ c̣n lại được coi là lợi nhuận thu được, cũng  được phép đưa ra nước ngoài sau khi nộp thuế 15%. 

Công dân nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài được phép mua bất động sản ở ngoài phạm vi ven biển, biên giới, khu an ninh quốc gia.

Năm 2006 đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Braxin đạt trên 17 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2005 (15,2 tỷ).

Năm 2008, đầu tư  nước ngoài vào Braxin đạt 45,06 tỷ USD.
Năm 2011, Braxin thu hút đầu tư FDI đạt 66 tỷ USD, chiếm 43,1 % tổng số vốn FDI đầu tư vào toàn khu vực 33 nước Mỹ Latinh (153 tỷ USD). Năm 2011, toàn Mỹ Latinh thu hút FDI đạt 153 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2010, chiếm 10 % lượng FDI của toàn thế giới.

Bảng 2. Braxin nhận đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI phân theo ngành, từ 1995 đến 2011 (triệu USD).


Ngành đầu tư
1995 (luỹ kế)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011
Nông nghiệp,
khai khoáng
924,99
649,44
1493,55 637,86 1487,01 1072,82 2194,37 1363,12
Công nghiệp 27907,09
5.070,18
7000,98 7555,30 4506,02 10707,82 6402,81 8743,78
Dịch vụ 12863,54
24.156,75
12547,17 10585,15 6909,37 8484,70 12924,38 12124,40
Tổng 41695,62
29.876,37
2041,70 18778,30 12902,41 20265,34 31521,57 22231,30 66.000,00


Nguồn: Banco Cental do Brasil " http://www.bc.gov.br/?CAMBIO"

Đầu tư  ra  nước ngoài  của  Braxin

Từ năm 1990 đến tháng 6/2007, Braxin đă đầu tư ra nước ngoài 31,2 tỷ USD, đứng thứ hai sau Singapor (36 tỷ USD) là nước có nhiều đầu tư nhất  trong số các nước đang phát triển có đầu tư ra nước ngoài.
Braxin là nước có nền công nghiệp phát triển nhất Nam Mỹ, đầu tư ra nước ngoài chủ yếu tập trung ở các nước trong khu vực Nam Mỹ. Ngoài ra ḍng đầu tư có xu hướng tăng nhanh sang các nước Bắc Mỹ, EU và châu Á, châu Phi. Khu vực tư nhân, các tập đoàn kinh tế đưa vốn đầu tư ra nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu.  Các ngành đầu tư ra nước ngoài tập trung chủ yếu vào năng lượng, thuỷ điện, dầu khí, công nghiệp máy bay (ở Trung Quốc), giao thông, xây dựng, công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng như điện gia dụng, dệt may, da giày, hoá chất, và các chuyển giao công nghệ năng lượng sinh học, h́nh thức chuyển giao bản quyền và cùng đầu tư, thuê sản xuất gia công theo các thương hiệu đang được các doanh nghiệp Braxin quan tâm....

Luật Vốn Đầu tư Nước ngoài của Braxin :

Link đến thư mục tại trang web giới thiệu văn bản Luật về Vốn đầu tư nước ngoài số No.4.131 ngày 3/9/1962 :EMBAIXADA DA REPUBLICA SOCIALISTA DO VIETNAME NO BRASIL
ESCRITORIO COMERCIAL DO VIETNAME NO BRASIL
Rua Paulo Orozimbo, 675, Conj. 91 e 92.
Bairro da Aclimacao. CEP: 01 535 001. Sao Paulo - SP. BRASIL
55 11 3276-6776