Quinta-feira, 15 de Novembro de 2018
Khoa học và Công nghệ

Chính phủ Braxin ưu tiên phát triển Khoa học Công nghệ nhằm  nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tăng năng suất, hiệu quả của nền Công nghiệp và Ngoại thương.
Trong thời kỳ còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nền khoa học kĩ thuật chưa được chú trọng đúng mức. Đến đầu thế kỉ 19, Braxin vẫn chưa có trường đại học trong khi ở các thuộc địa láng giềng trong khu vực của Tây Ban Nha đã có những trường đại học từ thế kỉ 16. Năm 1807, Vua Bồ Đào Nha tản cư đến Rio de Janeiro để tránh cuộc xâm lược của Napoleon I, đã mở ra một thời kỳ phát triển khoa học và văn hóa tại Braxin.

Ngày nay, nghiên cứu khoa học tại Braxin được chú trọng đúng mức, sử dụng 73% kinh phí từ nguồn ngân sách của Nhà nước cấp, triển khai ở trong nhiều trường đại học và học viện có vị thế, đẳng cấp quốc tế. Một số viện khoa học nổi tiếng là Học viện Oswaldo Cruz, Học viện Butantan, Trung tâm Công nghệ Vũ trụ của không quân, Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Braxin và INPE.

Braxin có cơ sở tốt nhất Mỹ Latinh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ngày 14/10/1997, Cơ quan Hàng không vũ trụ Braxin đã ký với NASA về việc cung cấp thiết bị cho ISS. Chất Uranium cũng được làm giàu tại Nhà máy Năng lượng Nguyên tử Resende để đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia. Braxin là một trong hai nước ở khu vực Mỹ Latinh có Phòng thí nghiệm máy gia tốc Synchrotron, một hệ thống thiết bị nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như vật lí, hóa học, khoa học vật liệu và khoa học đời sống.

Có bốn lĩnh vực chiến lược gồm : Công nghệ thông tin và phần mềm, thuốc và dược liệu, bán dẫn và điện tử, tư liệu sản xuất. Nền sản xuất chú trọng mục tiêu tạo ra sản phẩm hàng hoá có hàm lương chất xám cao.

Năm 2001 có 36.147 cán bộ nghiên cứu khoa học có công trình công bố. Năm 2004 có 33 132 học bổng nghiên cứu khoa học. Năm 2005 có 21 187 kiến nghị công nhận học vị.


EMBAIXADA DA REPUBLICA SOCIALISTA DO VIETNAME NO BRASIL
ESCRITORIO COMERCIAL DO VIETNAME NO BRASIL
Rua Paulo Orozimbo, 675, Conj. 91 e 92.
Bairro da Aclimacao. CEP: 01 535 001. Sao Paulo - SP. BRASIL
55 11 3276-6776